Let's talk about tech!
/online/
debatech

MLUVME O BUDOUCNOSTI JIŽ DNES

Tyto technologické trendy nás neminou.
Přednášky jste mohli 2. 3. 2021 vidět živě.

5G síť

Téma, které vyvolává emoce u veřejnosti i v odborných kruzích. Máte z ní obavy? Nebo se na pokrytí země 5G sítí těšíte? Jaké jsou výsledky otestované 5G sítě v České republice, jak je na tom Slovensko? Odborníci na toto téma vám pomohou se zorientovat.

Zelená energie

Energie z obnovitelných zdrojů. Velmi časté téma odborných diskusí. Přesto mnozí z nás tápou, jak ji co nejlépe využít. Mohou nám v tom pomoci data? Proč má naše společnost strach z elektromobility?

Umělá inteligence

Průmysl se stále častěji obrací na automatizaci či umělou inteligenci. Kdy nastoupí fáze samoorganizace a rekonfigurability? Do které skupiny lidí patříte? Obáváte se nástupu umělé inteligence, nebo ji očekáváte s nadšením?

Přednášející

Libor Michalek

Libor Michalek

Technická univerzita Ostrava

Je akademickým pracovníkem na Katedře telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava. Zabývá se výzkumem, výukou a vývojem rádiových sítí s důrazem na mobilní technologie, zejména 5G. Je řešitelem projektů z oblasti IoT, mobilních sítí a jejich bezpečnosti.

Štefan Rak

Štefan Rak

Orange Slovensko, a.s.

Je segmentový manažer společnosti Orange Slovensko. Zabývá se komerčními a marketingovými aktivitami v segmentu korporátních klientů a inovacemi ve světě telco a informačních komunikačních technologií.

Andrea Basilova

Andrea Basilova

SENSONEO j. s. a.

Spoluzakladatelka společnosti Sensoneo, kde odpovídá za rozvoj obchodních příležitostí - vyhledávání a budování strategických partnerství - a komunikaci. Jejím cílem je vybudovat ze Sensoneo úspěšnou globální značku spojenou s inovacemi pro odpadové hospodářství.

Ing. Robert Žalman, PhD.

Ing. Róbert Žalman, Ph.D.

CEIT a.s.

Má dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací Smart Factory řešení, postavených na bezdrátových technologiích (Bluetooth, UWB, atd.). Věnuje se oblasti Artificial Intelligence a její mu využití v konceptu Industry 4.0_Digital Twin.

Alan Fabik

Ing. Alan Fabik

HARDWARIO - Industrial IoT

Působí na různých řídících a obchodních pozicích přes 25 let. V roce 2016 založil HARDWARIO - startup vyvíjející a vyrábějící IoT zařízení. Jeho hlavním produktem je průmyslová IoT stavebnice s desítkami modulů a stovkami možností jejího využití v pilotech Průmyslu 4.0 a aktivní STEM výuky.

Pavel Masek

Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Vysoké Učení Technické v Brně

Již 7 let se věnuje výzkumu bezdrátových komunikačních technologií. V současnosti se soustředí především na nově nastupující komunikační technologie v rámci mobilních sítí 5G. Působí na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Ján Zuštiak

Ján Zuštiak

AGEVOLT

Tvůrce smart home projektu Domotron, inovativního nabíjecího systému pro elektromobily AgeVolt nebo inteligentního termovrátného AgeVolt Thermo. Specializuje se na zefektivnění energy managementu budov, propaguje myšlenku sdíleného a efektivního přístupu k elektromobilitě.

Program

Libor Michalek
9:00 - 9:45

Libor Michalek

Technická univerzita Ostrava

První kampusová 5G síť v ČR a její využití ve Smart Factory

Společnost T-Mobile a VŠB – Technická univerzita Ostrava dokončili výstavbu první privátní 4G/5G mobilní kampusové sítě v České republice. Další vizí je pokračovat s 5G v SA módu dle 3GPP REL-16. Spuštěním kampusové sítě v REL-16 by se ČR dostala mezi top experimentátory v Evropě. Kampusová síť v nově vznikající Technologické laboratoři, Testbed „SmartFactory“, je digitální továrna s výrobní linkou a s prvky Industry 4.0. Kombinuje fyzickou linku s mobilními roboty či částečně pásovými dopravníky.

Štefan Rak
9:45 - 10:15

Štefan Rak

Orange Slovensko, a.s.

Nová generace mobilních sítí a její přínos pro byznys

Vyšší přenosové rychlosti, nižší odezva, ale i nové technologické možnosti využití sítí. A to zdaleka nejsou všechny benefity. Štefan nám přiblíží pohled mobilního operátora na 5G síť od připojování zařízení, která nyní ještě internetovou konektivitu nevyužívají, přes realtime komunikaci s IoT zařízeními, až po network slicing a virtuální privátní sítě.

Andrea Basilova
10:15 - 10:45

Andrea Basilova

SENSONEO j. s. a.

Řízení odpadu na základě dat

Odpad se stává jedním z nejzásadnějších témat současnosti. Neefektivnost a netransparentnost jsou největší překážky odpadového hospodářství. Jak jim pomáhají čelit data? Zjistěte to z příběhu slovenské společnosti, která vyvíjí nástroje pro inteligentní správu odpadů.

Přestávka 10:45 - 11:00
Ing. Alan Fabik
11:00 - 11:30

Ing. Alan Fabik

HARDWARIO - Industrial IoT

Inspirativní IoT projekty postavené na technologii NB-IoT

Společnost vyvíjí a vyrábí unikátní IoT zařízení, která společně s partnery úspěšně implementuje v projektech digitalizace průmyslu, zemědělství, retailu, zdravotnictví nebo vzdělávání. Prozradíme několik realizovaných projektů postavených na technologii NB-IoT, která je součástí rodiny 5G. Jaké jsou výhody této technologie? Kde se prosazuje a kde naopak není vhodné ji využít.

Ing. Robert Žalman, PhD.
ZRUŠENO

Ing. Róbert Žalman, PhD.

CEIT a.s.

Využití Artificial Intelligence v konceptu Industry 4.0 se zaměřením na Digital Twin v průmyslu

Průmyslové podniky dnes stále častěji sahají po nástrojích digitálního podniku, automatizaci či umělé inteligence. Ve společnosti CEIT rozšířili digitální model reálného podniku o virtuální prostředí, které tvoří data získávaná ze senzorů v reálném podniku. Díky nim vzniká Digital Twin reálného prostředí. Přidaná hodnota těchto dat je obrovská. Jejich sběr a vizualizace je pouze prvním krokem, na který navazuje analýza faktů a statistik a v konečném důsledku AI.

Oběd 12:00 - 13:00
Ing. Pavel Mašek, PhD.
13:00 - 13:30

Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

5G sítě a Internet věcí: Jak změní budoucnost?

Nastupující heterogenní mobilní sítě označované jako 5G umožňují realizaci průmyslových komunikačních scénářů tj. massive Machine-Type Communication (mMTC). Pro přenos dat z koncových zařízení jsou v současné době v infrastruktuře komunikačních operátorů integrovány bezdrátové komunikační technologie Narrowband IoT (NB-IoT) a LTE Cat-M. Co jsou LPWA sítě, které spadají do Cellular IoT (CIoT) scénářů, proč jsou důležité? A jak efektivně využít frekvenční spektrum při přenosu dat?

Ján Zuštiak
13:30 - 14:00

Ján Zuštiak

AGEVOLT

AirBnB ve světě elektromobility

AgeVolt je slovenský projekt. Jeho tvůrci jej označují jako jedinečný, komplexní a inteligentní systém nabíjení elektrických vozidel. Sdružuje nabíjecí body, systém řízení energie až po digitální platformu pro sdílení s vlastní digitální měnou. "Pokládáme jej za životaschopný a energeticky udržitelný produkt k nabíjení elektromobilů."

Proč debatovat s SOS electronic?

Pracujeme na poli elektroniky již 30 let a vidíme, že technologie na Slovensku a v Čechách se neskutečně rychle mění. Desítky našich tuzemských i zahraničních zákazníků nás někdy zoufale oslovují a žádají rady a názory ke svým projektům. My o nových věcech rádi a s důvěrou hovoříme s našimi dodavateli, které máme po celém světě.

Takovou příležitost chceme dát i vám. 2. března 2021 otevíráme diskuzi (nebo debatu, jak chcete) mezi vámi, námi a odborníky z oblasti 5G, AI a zelené energie. Vyvraťme hoaxy a promluvme si o tématech odborně.

SOS Eletronic